Easy yoga - Totalbody Health Centre

Easy yoga

Voor wie?

Voor iedereen die een betere balans zoekt tussen spanning en ontspanning of om beter te leren met spanningen om te gaan zodat bepaalde klachten zullen verminderen en zelfs spanningsklachten voorkomen kunnen worden.

“Het gaat wel over als ik op vakantie ben”, “het is vanzelf gekomen dus zal het ook wel weer vanzelf overgaan” of “dit gaat mij niet overkomen”, deze bekende zinnetjes klinken voor iedereen bekend in de oren….. Toch krijgt 1 op de 6 mensen in Nederland te maken met overspannenheid of een Burn-out. Dit is ook niet zo gek als we kijken in wat voor een drukke maatschappij we leven.
Spanning is onvermijdbaar en in mate zelfs nodig om goed te kunnen functioneren of presteren, maar teveel spanning veroorzaakt stress. Hierdoor kunnen lichamelijke en psychische klachten ontstaan zoals; slecht slapen, veel piekeren, weinig of geen concentratievermogen, onrust enz.

In dit uur gaan we werken met ademhalings- en ontspanningstechnieken.gun-jezelf-rust-stap-uit-de-drukte-en-creeer-ontspanning
Ontspanning door gebruik te maken van de ademhaling zoals:
-ademhalings-oefeningen
-adembewustwordings-oefeningen
Ontspanning door bewegen en te werken met aandacht zoals:
-bewust bewegen
-ontspanningsreactie’s